Metsküla algkool, meie Eesti pärl!

Üle-eestiliselt hinnatud kool, silmapaistev nii õpikeskkonna kui õppetaseme poolest. Esimene tiitli Aasta kool (2023) pälvinud algkool.

Sügavate juurtega ja tulevikku vaatav. Siin on kooliharidust antud juba üle 170 aasta, meie koolis käib lapsi, kes on juba 7. põlve Metsküla õpilased. Pakume terviklikku õpet, kus on ruumi nii programmeerimisele ja robootikale kui ka loodushoiule ja rahvapärimusele.

Väike ja elujõuline. Täna 21 õpilasega kool on oma hea mainega magnetiks maale kolivatele noortele peredele, kelle nooremad lapsed kasvatavad õpilaste arvu tulevikus jõudsalt. Imearmas ajalooline koolimaja mahutab täpselt paraja arvu õppureid ning ressursse kasutatakse optimaalselt.

Metsküla koolis on õpilaste arv olnud pikaajaliselt kasvutrendis. Graafikul on toodud Metsküla algkooli õpilaste arvu näiteid viimase kahe kümnendi põhjal ning prognoos järgmiseks neljaks õppeaastaks. Prognoosi on arvesse võetud ainult need lapsed, kelle vanemad on juba koolile avalduse esitanud, seega tegelik koolist huvitatud perede arv on suurem.

Kasvutrend ei ole Eesti maakoolide seas tavapärane, vaid näitab kooli olulisust nii kogukonnale, kui ka kooli hariduse kvaliteeti ja kogukonna valmisolekut reaalselt panustada ka kooli tulevikku. 

Loodus ja kultuuripärand

Ainukese koolina Matsalu rahvuspargis kannab Metsküla algkool edasi olulisi kohalikke pärandväärtusi ja -teadmisi.

Koolipere võtab aktiivselt osa laulu- ja tantsupidudest ning hoiab kohalikku pärimust elusana.

Kool kui tõmbekeskus

Oma nimega on üles astunud 83 inimest, kes just Metsküla Algkooli pärast on Lääneranna valda elama tulnud, jäänud, tulemas või hoiavad siin sissekirjutust.

Need inimesed hoiavad külasid elus ja tagavad vallale maksusissetuleku.

Elujõulised külad

Metsküla kooli ümber on kogukond aktiivsetest inimestest, kelle tegevus kogu vallale lisaväärtust toob.

Siin luuakse ettevõtteid, töökohti, vabaühenduste ja projektide abil suunatakse valla arengusse lisaraha ning luuakse elust maal aina positiivsemat kuvandit.

Kooli kadumisel

jääks Eesti haridusmaastik oluliselt vaesemaks.

Toimiv kogukond laguneks, inimesed pettuks ning muudaks oma plaane siin elamise osas ning laste heaolu nimel otsiksid paremat haridust teistest valdadest.

Toeta Metsküla kooli säilimist:

EE811010220002671016

METSKÜLA KULTUURIÜHING

Makse selgitus „Metsküla kooli heaks“