Metsküla huvikool

Toeta Metsküla algkooli säilimist

EE811010220002671016

METSKÜLA KULTUURIÜHING

Makse selgitus „Metsküla kooli heaks“

Loodus ja kultuuripärand

Ainukese koolina Matsalu rahvuspargis kannab Metsküla algkool edasi olulisi kohalikke pärandväärtusi ja -teadmisi.

Koolipere võtab aktiivselt osa laulu- ja tantsupidudest ning hoiab kohalikku pärimust elusana.

Kool kui tõmbekeskus

Oma nimega on üles astunud 83 inimest, kes just Metsküla Algkooli pärast on Lääneranna valda elama tulnud, jäänud, tulemas või hoiavad siin sissekirjutust.

Need inimesed hoiavad külasid elus ja tagavad vallale maksusissetuleku.

Elujõulised külad

Metsküla kooli ümber on kogukond aktiivsetest inimestest, kelle tegevus kogu vallale lisaväärtust toob.

Siin luuakse ettevõtteid, töökohti, vabaühenduste ja projektide abil suunatakse valla arengusse lisaraha ning luuakse elust maal aina positiivsemat kuvandit.

Kooli kadumisel

jääks Eesti haridusmaastik oluliselt vaesemaks.

Toimiv kogukond laguneks, inimesed pettuks ning muudaks oma plaane siin elamise osas ning laste heaolu nimel otsiksid paremat haridust teistest valdadest.

Värsked postitused